Praktisch voor scholen

Inschrijven

 • Een inschrijving is een reservatie. Nadien wordt de inschrijving nog bevestigd door het cultuurhuis. Om iedereen de kans te geven zich in te schrijven worden bevestigingen verstuurd vanaf 26.06.
 • Alle reservaties worden strikt in volgorde van ontvangst behandeld.
 • Voor het toewijzen van de datum en het uur wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met je voorkeur. Indien een voorstelling reeds uitverkocht is, wordt samen met de school naar een alternatief gezocht. Hou bij reservatie rekening met pedagogische studiedagen en andere activiteiten.
 • Gelieve één contactpersoon aan te duiden binnen de school of afdeling.
 • Mogen we ook vragen bij inschrijving de aangegeven doelgroep en leeftijd te respecteren.
 • Bij bevestiging ontvang je van ons een overzicht van de voorstellingen waarvoor je school heeft ingeschreven. Je controleert of de datum, het uur en het aantal leerlingen juist is. Na ontvangst van je ondertekende bevestiging is jouw inschrijving definitief.

Prijzen

 • Basisonderwijs: € 5 per leerling
 • Secundair onderwijs: € 7 per leerling
 • Film, rondleiding en try-outs: € 3 per leerling
 • Begeleiders en leerkrachten: gratis
 • (Groot-)ouders die mee instaan voor vervoer: gratis. Bij kleutervoorstellingen bieden we hen een kopje koffie aan omdat kleuters minder aandachtig de voorstelling bijwonen wanneer een (groot-)ouder in de zaal zit.
 • Avondvoorstellingen voor scholen

Betaling

 • Je hoeft geen geld mee te brengen naar het cultuurhuis. De betaling gebeurt achteraf via een factuur die naar de school wordt gestuurd.
 • Alleen de aanwezige leerlingen worden aangerekend (met een maximum afwijking van 15 %, meer afwezigen worden aangerekend). Controleer daarom altijd het leerlingenaantal dat je bij jouw inschrijving hebt doorgegeven en geef tijdig wijzigingen door.

Annulering

 • Bij annulering na definitieve inschrijving, meer dan een maand voor de voorstelling, wordt 50% van het factuurbedrag aangerekend. Gebeurt de annulering minder dan een maand voor de voorstelling, dan moet het volledige factuurbedrag worden betaald.
 • Als een klas te laat of niet aanwezig is, worden alle gereserveerde plaatsen aangerekend.
 • Wanneer na definitieve inschrijving een deel van de groep geannuleerd wordt, dan wordt de 15%-regel toegepast (zie hierboven bij 'Betaling').
 • Annulering door overmacht:
  Wanneer de voorstelling wordt afgelast of wanneer een bezoek niet kan doorgaan door overmacht zal de school of het cultuurhuis onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. Er wordt in eerste instantie gekeken naar een alternatief (andere schoolvoorstelling, verplaatsing, …). Wanneer alle pistes tot alternatieve oplossing zijn uitgeput, gelden de overmachtsmaatregelen bij annuleringen en kan geen schadevergoeding aangerekend worden.

Praktisch verloop

 • De voorstelling begint stipt. Zorg ervoor dat je 15 minuten voor aanvang van de voorstelling aanwezig bent. Zit je vast in het verkeer of heb je pech onderweg, verwittig dan onmiddellijk het cultuurhuis.
 • Een leerkracht meldt op de dag van de voorstelling het aantal leerlingen bij aankomst (1 school = 1 aantal). Vervolgens bevestigt één van de leerkrachten het aantal door ondertekening. Op basis van dat aantal wordt de factuur opgemaakt.
 • Het gebruik van de vestiaire is verplicht voor de brandveiligheid. Jassen en tassen kunnen dan ook niet meegenomen worden in de zaal. Gelieve de leerlingen hierover vooraf te informeren zodat alles vlot verloopt.
 • Smartphones zijn niet toegelaten tijdens de voorstelling. Leerkrachten krijgen bij aankomst een bakje waarin ze alle smartphones van hun leerlingen verzamelen. Dit bakje kan gedurende de voorstelling in de lockers.
 • Zie erop toe dat snoep, kauwgom, blikjes en andere eetwaren niet toegelaten worden in de zaal.
 • De leerlingen worden door personeel van Cultuurhuis Herbakker begeleid naar de zaal, waar ze per klas of school plaatsnemen op plaatsen die door ons worden aangeduid.
 • We rekenen erop dat leerkrachten het rustige verloop van de voorstelling helpen verzekeren en tussen de leerlingen plaatsnemen.
 • Gelieve ons vooraf te verwittigen indien er rolstoelgebruikers aanwezig zullen zijn, dan kunnen we plaats voorzien en begeleiden we die personen.
 • Het is niet toegelaten te filmen of foto’s te nemen tijdens de voorstellingen. Dit is storend voor de andere toeschouwers en de artiesten.

Omkadering (voorbereiding en nabespreking)

Als cultuurhuis willen we sterk inzetten op omkadering. Leerlingen wonen immers een voorstelling met meer enthousiasme en aandacht bij wanneer ze voorbereid zijn. Daarnaast is het fijn om nadien aan de slag te gaan in de klas met de voorstelling of vragen sommige voorstellingen een grondige nabespreking.

Bij elke voorstelling zal je, indien beschikbaar, extra materiaal (trailer, recensies, lesmap …) terugvinden. We rekenen erop dat deze info in de school onder alle betrokken leerkrachten wordt verspreid. Twee weken voor de voorstelling versturen we een mail met de laatste updates.

Bij sommige voorstellingen organiseren we in samenwerking met het gezelschap of een externe organisatie een omkadering in de vorm van een inleidende workshop of nagesprek. Een nagesprek vindt direct plaats na de voorstelling (+/- 10 min.), een inleiding vindt plaats in de klas.

Lager onderwijs

 • ‘Voor De Show’ is een interactief, digitaal theaterspel om jouw leerlingen warm te maken voor de voorstelling die in het cultuurhuis gepland staat en het te hebben over theatercodes. Meer info vind je hier terug.
 • Bij 'FOON' van dOFt voorzien we een omkadering in de klas.

Secundair onderwijs

Evaluatie

Jouw mening is belangrijk! Zowel het cultuurhuis als de gezelschappen hechten grote waarde aan jouw oordeel, én dat van jouw leerlingen. Met enkele reacties op mail zijn we al heel tevreden. We spelen deze graag door naar het gezelschap.

Contact

Scholen Cultuurhuis Herbakker

Adres
Pastoor De Nevestraat 10 , 9900 Eeklo
Tel.
09 218 27 36
scholen@cultuurhuisherbakker.be