Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

  • De gegevens die de klant aanlevert, zullen uitsluitend gebruikt worden voor het organiseren van de ticketverkoop, tenzij de klant expliciet toestemming geeft om zijn gegevens te gebruiken voor andere doeleinden.
  • Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft de klant steeds het recht om zijn gegevens in te zien, te corrigeren of te laten wissen. Neem hiervoor contact op met info@cultuurhuisherbakker.be

Contact

Cultuurhuis Herbakker